About

Jatropha Ranch Central America

En frivillig organisajon hvor alle kan delta

 

 

 

 

 

 

Lille Andrea hjelper til med å plante

et avokado-tre. Vi er i den lille landsbyen Sandpit ikke langt fra Suddie i Guyana. Her bor det ca 500 mennesker hvor de fleste har flyttet fra Amazonas jungel for å finne et bedre og enklere liv. Resultatet er for de fleste arbeidsløshet og fattigdom. Mange barnefamilier kan ikke sende barna sine på skolen da de knapt har nok til mat for dagen, og mange unge dropper ut av skolen i tidlig alder grunnet manglende økonomi til å fortsette. Depresjon og selvmord er økende, med forklaringen " Hva er vitsen med livet ? Vi har ingenting og forventer ikke å få noe"!

Det finnes mange slike små "Andreaer" rundt om i Sentral Amerika, og vi KAN faktisk hjelpe !

 

Hvordan kan "litt av ditt"...bli noe stort ?

Ved å plante trær som Jatropha Curcas og et rikt antall forskjellige frukttrær i Central America og i Karribien, er du indirekte med på å hjelpe fattige familier i den tredje verden med arbeid, skolegang til barna, bedre helse og en bedre tilværelse.

 

Hvordan skal dette gjennomføres?

For hvert tre som plantes, bygges det opp en produksjon og en fremtidig inntekt som gjør dette prosjektet unikt. Oljeplanter og frukttrær Jatropha Curcas har en noe varierende produksjonstid, og vil gjøre prosjektet «Jatropha Ranch Central America» selvfinansierende på sikt.

Jatropha Ranch Central America starter først sin utplanting i Guyana, hvor vi allerede har fått tilsagn om et godt fruktbart landområde. Videre er planen å gjøre det samme i andre land i Sentral Amarika og i Karribien.

Vårt mål er 2 millioner trær fordelt på disse landene, og i tillegg ha produksjonsenheter, administrasjon og personell til å ta seg av produksjonen.

I Central America og Karribien bor det rundt 200 millioner mennesker. Mange av landene i dette område er blant de fattigste i verden.

Hvordan kan du være med på å virkeliggjøre ett slikt prosjekt?

Du kan plante ditt eget tre, eller du kan plante flere! For hver 200,- kroner som blir gitt til organisasjonen, plantes ett olje- eller frukt- tre.

Du bestemmer selv hvor mange trær du ønsker å plante, og du kan også fordele utplantingen av trær over tid ved å gi ett fast beløp pr måned eller pr kvartal.

Du er med på å gi fattige mennesker muligheten til arbeid, penger til mat, skolegang, bedre helse og et bedre liv!

Tenk litt over hva du bruker penger på til daglig, hvor lett det er å bruke 200 kroner på noe helt uvesentlig. Deretter tenker du over hva kr 200,- kan gjøre i ett slikt prosjekt som Jatropha Ranch Central America.

Autorisert regnskapsbyrå og et riktig styre sørger for at du skal være trygg på at dine penger blir riktig brukt.

Våre hjemmeside vil oppdateres jevnlig slik at alle som er med å gi til prosjektet skal føle tilhørlighet, og de som ønsker kan selv besøke disse spennende stedene. Du kan også bruke av din tid, din ferie til selv fysisk å være med å bidra på plantasjene.

 

 

 

 

Gi din gave til prosjektet !

 

Bankkonto nr : 3000.31.62261

 

Ved å gi en enkeltgave, skriv antall trær du ønsker x kr 200,-

 

Som "Partner" regnes du som medlem i organisasjonen, og gies automatisk tilgang til årsmøtet og har stemmerett. Partner blir du ved å gi faste månedlige eller kvartalsvise beløp.

Ønsker du dette, ta kontakt pr mail, SMS eller på tlf slik at vi kan få registrert deg!

 

Plant ditt eget tre for fremtiden !

 

For tlf eller SMS:

944 80 701 eller 920 67 376

 

E-mai: info@jrca.org

 

Copyright © All Rights Reserved